Gli Amici della Ferrari issue 5

Nummer 5, voorjaar 1984

Language Dutch language icon Dutch
Editor Steven Sandberg
Publishing Ferrari Club Nederland
Dimensions softcover, 24 pages, 297 x 210 mm

Continuously published since 1983, Gli Amici della Ferrari is the clubmagazine of the only factory recognised Ferrari Owners' Club Netherlands. The publication contains a mix of reports on club events, other Ferrari events of particular interest to their clubmembers an historical articles on the Ferrari factory or Enzo Ferrari. In addition, most issues will highlight a clubmember and their cars and passion for Ferrari.

Cover of Gli Amici della Ferrari issue 5, Nummer 5, voorjaar 1984

Table of Contents

Page Description
1 Voorwoord
Beste Ferrari vrienden,

Hans Hugenholtz Jr.


Ons tweede clubjaar staat op het punt los te barsten. Letterlijk losbarsten, want de agende met Internationale bijeenkomsten van de verschillende Ferrari Clubs, Historische races en ander autogenot is nog nooit zo vol geweest.
1984 belooft op Ferrari gebied iets moois te worden. De start was al uitzonderlijk met de onthulling van de nieuwe GTO, waarover U elders in dit nummer een uitgebreid verslag vindt.
2 Ferrari GTO na twintig jaar herboren

Hans Hugenholtz Jr.


De absolute ster van de 54e Salon International de l'Automobile Genève was de nieuwe Groep B Ferrari 308 GTO.
6 Uitslag enquete Winter '83/'84
Om een beter inzicht te krijgen omtrent hetgeen er bij onze leden en begunstigers aan wensen bestaat ten aanzien van club-activiteiten, hebben wij op de algemene ledenvergadering in hotel Heidepark te Bilthoven een enquêteformulier verspreid.
Aanwezig waren 40 leden en 5 begunstigers.
7 Winter '83 / '84

Werner Gerth


In oktober begon ik alle videobanden, die ik dit seizoen op evenementen gemaakt had, nog eens op mijn gemak te bekijken. Een draaiboek opstellen, experimenteren met titels, geluid en andere trucjes. In het begin vlotte dat niet zo goed. Maar half december was de film toch klaar.
Frans en An ten Hagen en later Henk Koel en echtgenote, waren de eersten die de film zagen en waren echt enthousiast. Zowel met filmen als met rijden waren zij actief betrokken bij mijn "productie", waarvoor ik hen nogmaals wil bedanken.
9 Nieuws van de FEHAC
Leest u de krant wel eens? Doet u dat ook altijd met zoveel genoegen? Vooral als u leest dat er weer een aanslag op de auto wordt gepleegd!
Dat is langzamerhand in Nederland mode geworden: Geld nodig? dan pak je eenvoudig de autobezitter.
10 Concours d'elegance Raamsdonkveer '84
Op 29 april zal door de Ferrari Club Nederland een concours georganiseerd worden als voorjaarsmeeting. Na het door regen mislukte concours in september vorig jaar is besloten hiervoor een apart evenement te organiseren.
Gezien eerdere ervaringen in 1982, leek ons het terrein rond de koepel van het Nationaal Automobiel Museum van Louwman & Parqui, importeur van Toyota, een uitstekende locatie.
11 Bij de voorplaat...
Zandvoort GP 1953

Paul F. Schouwenburg


De foto van de omslag van "Gli Amici della Ferrari" no. 4, winter 1984 kan ik niet zomaar naast mij neerleggen. Wat daar is afgebeeld is niet alleen een stukje autosport-geschiedenis maar ook - in het kleine - mijn eigen "geschiedenis".
Daar in vak B van de hoofdtribune zat ik met mijn vader naar de tweede Grand Prix in mijn leven te kijken.
15 Testmiddag Circuit van Zandvoort
Geïnspireerd door de uitslag van de onlangs door ons tijdens de jaarvergadering gehouden enquête heeft het bestuur besloten op vrijdagmiddag 11 mei a.s. op het Zandvoortse circuit een testmiddag te organiseren.
16 A.S.A. 1000 Spyder, c/n 11020
Eind in zicht...

Dries Jetten


Tijdens het schrijven van dit laatste artikel over ons restauratie-projekt realiseren we ons het voordeel van een lidmaatschap van de Ferrari Club Nederland, immers we werken onder "volle compressie" naar enerzijds de datum van 29 april om de wagen klaar te hebben, anderzijds zorgen we voor tijdige inlevering van kopij voor Gli Amici...
18 Ferrari Benelux "84
Het Hemelvaart-weekend - 31 mei, 1 juni, 2 juni - staat in het teken van de 1e Internationale Ferrari Benelux Meeting '84.
Tussen de Ferrari Clubs België, Nederland en Luxemburg is overeenstemming bereikt tot een jaarlijks te organiseren Ferrari meeting in één van de Benelux landen en bij toerbeurt door één van de Benelux landen. De eerste keer valt de beurt toe aan de Club Ferrari Belgio met als locatie Luxemburg.
19 Nogmaals: wegwijs in tipo aanduidingen

Steven Sandberg


Naar aanleiding van mijn bovengenoemd artikel in het vorige nummer had ik allerlei op- en aanmerkingen verwacht: onder onze leden gaat een verzamelde hoeveelheid Ferrari-kennis schuil waar ik groot ontzag voor heb.
Tegen die achtergrond zijn artikelen met zóveel feitelijkheden altijd hachelijk daar zowel hiaten als fouten niet onopgemerkt blijven. Groot was mijn opluchting toen op onze jaarvergadering bleek, dat er slechts één verduidelijking nodig bleek.
21 Ferrari 126 C4
22 Siliconenkit als pakkingsmateriaal
Technische tips

Jim Riff, Dyke Ridgley


Siliconen-kit, zoals zovele moderne chemicaliën, kan wonderen verrichten, maar kan evenzeer tot grote schade leiden bij onjuist of te overbodig gebruik. Siliconen-kit wordt vaak als pakking-vervangend materiaal geadverteerd. Indien goed gebruikt, kan het inderdaad normaal pakking-materiaal vervangen in eenvoudige situaties.
Bij gecompliceerde assemblage-situaties echter kan siliconen-kit als hulpmiddels maar niet als vervanging gebruikt worden.
23 Wat bezitten wij zoal?
Tipo Register
Om wat duidelijkheid te krijgen wat er zoals aan Ferrari's in Nederland is, drukken wij onderstaand een overzicht af uit het tiporegister dat door de secretaris wordt bijgehouden.