Gli Amici della Ferrari issue 40

winter 1993 nummer 40

Language Dutch language icon Dutch
Editor Clem Berghuis
Publishing Ferrari Club Nederland
Dimensions softcover, 72 pages, 297 x 210 mm

Continuously published since 1983, Gli Amici della Ferrari is the clubmagazine of the only factory recognised Ferrari Owners' Club Netherlands. The publication contains a mix of reports on club events, other Ferrari events of particular interest to their clubmembers an historical articles on the Ferrari factory or Enzo Ferrari. In addition, most issues will highlight a clubmember and their cars and passion for Ferrari.

Cover of Gli Amici della Ferrari issue 40, winter 1993 nummer 40

Table of Contents

Page Description
1 Felicitaties door Z.H.K. Prins Bernhard
'Graag wil ik U allen bijzonder hartelijk feliciteren met het 10-jarig bestaan van de Ferrari Club Nederland.
Ik wens U een succesvol jubileum-jaar toe met geslaagde evenementen en een voorspoedige toekomst binnen Uw vereniging.
Uw nieuwe voorzitter, de Heer A. Leerdam, wil ik gelukwensen met zijn benoeming en hem veel succes toewensen.'
2 Cari Amici della Ferrari
voorwoord

Hans Hugenholtz, Nico Koel


Na tien actieve, emotionele, gezellige, fantastische jaren als vice-voorzitter en voorzitter van de Ferrari Club Nederland, hebben wij besloten terug te treden uit het bestuur van de vereniging die ons zo zeer aan het hart gaat.
3 De drie Ferrari musketiers 
Nico Koel, Hans Hugenholtz en Steven Sandberg

Petra Hatenboer

Petra Hatenboer


Wat hoort er bij tien jaar Ferrari Club Nederland? Juist, een gesprek met de drie oprichters en voor lange tijd het bestuur en gezicht van de Ferrari Club Nederland. Hans Hugenholtz, Nico Koel en Steven Sandberg. Drie heren, die één ding zeker gemeen hebben; hun aan het ongelooflijke grenzende enthousiasme voor de Ferrari en het clubgebeuren. Aan de vooravond van de officiële jubileumdatum van 14 december 1992 had ik een gesprek met de drie Ferrari-musketiers.
7 Nostalgie 

Steven Sandberg


Toen Nico Koel mij vroeg ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan iets voor het veertigste nummer van Gli Amici della Ferrari te schrijven, ging ik ervan uit dat het de bedoeling was dat ik de oprichtingsperiode van de club zou belichten. Inmiddels heeft Petra Hatenboer op een uiterst genoeglijke avond bij mij thuis, Hans Hugenholtz, Nico Koel en ondergetekende een interview afgenomen, met als thema die periode. Petra's artikel treft u elders in dit nummer aan.
Wij hebben alledrie aan die avond en het ophalen van herinneringen - opnieuw - veel vreugde beleefd.
11 Mister Ferrari 
Interview Frits Kroymans

Petra Hatenboer

Arnold Meine Jansen


Een gesprek met de Nederlandse importeur van de mooiste auto's van de wereld, Frits Kroymans, ofwel Mister Ferrari. Het interview vond plaats in zijn Hilversumse bedrijf onder grote tijdsdruk. Dat het zeven pagina's tellende interview slechts drie kwartier duurde geeft het gesprekstempo van Frits Kroymans aan.
20 Bel nummer 4081 in Modena

Kees van Stokkum

Archief Kees van Stokkum


"Vergeet niet om contact met ons op te nemen, om welke reden dan ook, in verband met het functioneren van onze auto's. Het is een principe van ons bedrijf om, na een verzoek daartoe, de cliënten met gespecialiseerde medewerkers te helpen. Stuur een telegram of bel nummer 4081".
27 Ferrari productie 1983-1993 
Teneinde een zo objectief mogelijke vergelijking te krijgen tussen de modellen die in de laatste tien jaar door Ferrari SEFAC Automobili SpA op de markt zijn gebracht is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de door de fabriek opgegeven technische gegevens. Deze kunnen derhalve enigszins afwijken van gegevens vermeld in de vele autoperiodieken, die vaak worden verkregen door in eigen beheer afgelegde roadtests.
35 Bijzondere tipo's FCN leden sinds oprichting
41 Aurelio & Mauro 

Wim Oude Weernink

Nico Koel, Archief Wim Oude Weernink


De geest van Ferrari was natuurlijk Enzo zelf. Maar waar zou hij geweest zijn zonder de gedreven geniale technici die hem omringden, adviseerden en zich voor hem inzetten?
49 1983-1993: Tien jaar Fomule 1 

Clem Berghuis

Clem Berghuis, Nico Koel, Marlboro Nederland, Felix Muls, Angelo Orsi, Nigel Snowdon, Townsend


Een terugblik op tien jaar deelname van de Scuderia Ferrari aan de formule 1 racerij is meer dan een korte opsomming van de (slechts?) 19 overwinningen die in deze periode werden behaald. Want wat gebeurde er veel achter de schermen en wat liepen er veel coureurs, technici en andere sleutelfiguren weg. Zou de gedachte "als het goed gaat ligt het aan de auto, als het slecht gaat aan de coureur" nog steeds opgeld doen?
56 Overzicht 10 jaar FCN evenementen
57 Uitslagen FCN evenementen 1982-1992

Clem Berghuis

Ben van Bavel, Clem Berghuis, Frans ten Hagen, Joffrey v.d. Hoek, A. Hofte, Arnold Meine Jansen, Nico Koel, Wil Roelofsen, Marin de Vries


Wie won ook alweer de finalerace van de 3e Internationale Zandvoort Meeting? Was Henk of Dick de snelste bij de laatste "Racing round the cables"? Wanneer debuteerde Hans ook alweer met zijn F40? Dit soort vragen smeken om een uitslagen-overzicht. Clem Berghuis dook daarom voor u in de archieven en zette tien jaar sportieve evenementen van de Ferrari Club Nederland op een rijtje...