Gli Amici della Ferrari issue 13

Nummer 13, voorjaar 1986

Language Dutch language icon Dutch
Editor Steven Sandberg
Publishing Ferrari Club Nederland
Dimensions softcover, 32 pages, 297 x 210 mm

Continuously published since 1983, Gli Amici della Ferrari is the clubmagazine of the only factory recognised Ferrari Owners' Club Netherlands. The publication contains a mix of reports on club events, other Ferrari events of particular interest to their clubmembers an historical articles on the Ferrari factory or Enzo Ferrari. In addition, most issues will highlight a clubmember and their cars and passion for Ferrari.

Cover of Gli Amici della Ferrari issue 13, Nummer 13, voorjaar 1986

Table of Contents

Page Description
1 Voorwoord

Nico Koel


U las het al in het voorwoord van "Gli Amici" nr. 12. "Onze Club groeit en bloeit".
Het totaal aantal leden en begunstigers samen, nadert met rasse schreden een nieuwe mijlpaal: 250.
Deze op zich zeer verheugende ontwikkeling heeft natuurlijk de nodige organisatorische consequenties. Willen wij als bestuur tezamen met een klein aantal vaste medewerkers onze taak naar behoren vervullen, - waartoe wij overigens gaarne bereid zijn -, dan zal er meer assistentie van anderen moeten komen.
2 Grand Prix
gedicht

Steven Sandberg, Hans Hugenholtz Sr.


Dat Hans Hugenholtz Sr. over veel talenten beschikt, dat wisten wij allemaal allang. Nuchter en droog als hij is had ik echter niet verwacht dat in het diepst van zijn ziel ook nog een dichter school.
In 1938, nauwelijks 24 jaar oud en hartstochtelijk jongmens,legde hij al zijn race-emoties neer in een gedicht "Grand Prix" dat onlangs boven water kwam. Gli Amici heeft de primeur, na een halve eeuw, en ik denk dat u het net zo ervaart als ik: technisch mag alles, maar dan ook alles veranderd zijn in de racerij: de sfeer lijkt verrassend op die van nu.
5 Reglement Jon Fast wisselprijs
Jon Fast, de man van de snelle gele Daytona, die samen met Paul Schouwenburg voor een prachtige finale zorgde tijdens ons Internationale evenement in 1984, bood de Club destijds een wisselprijs aan. Wellicht ten overvloedde - dit reglement is reeds enkele malen uitgelegd - publiceren wij de exacte regels die hiervoor gelden.
6 Een rondje Modena - Maranello - Modena

Steven Sandberg


Belofte maakt schuld en om die in te lossen volgt hier mijn verslag van onze bezoeken aan zowel De Fabriek als ook aan de - Vakmanschap is Meesterschap - bedrijfjes van Alegretti en Fantuzzi in Modena.
20 Testa Rossa
In 1950 begon men bij Ferrari de voordelen van een 4-cilinder motor te zien door de successen, die andere renstallen ermee behaalden. Bijvoorbeeld door zijn lager gewicht en zijn hogere koppel bij lage toerentallen was hij zeer geschikt voor korte bochtige circuits, waar topsnelheid minder belangrijk was; vanwege minder bewegende delen was deze motor bovendien zeer betrouwbaar.
25 Voorwiel lagers
Technische Tips

Jim Riff, Dyke Ridgley


Er is al veel geschreven over onderhoud en vervanging van voorwiellagers ... en terrecht!
De buitenste lagers (3) krijgen bij normaal gebruik enorm te lijden. Regelmatige inspectie is van groot belang en U dient er zich doorlopend van bewust te zijn dat deze lagers op elk moment ter ziele kunnen gaan.
26 Algemene Periodieke Keuring "Antieke voertuigen"

FEHAC


Recent is door de Rijksdienst voor het wegverkeer, aan allen die betrokken zijn bij de keuring van voertuigen, een mededeling (nr. 27) verzonden in zake de Periodieke Keuring van Antieke voertuigen. Deze mededeling draagt bij aan de oplossing van het probleem, dat oudere voertuigen deels niet voldoen aan de huidige eisen die gesteld worden aan voertuigen die heden ten dage direct na fabricage worden ingevoerd en waarvoor een typegoedkeuring is verkregen.
29 Prijzen beleid
Het bestuur heeft er behoefte aan, gezamenlijk zowel als individueel, te verduidelijken welk beleid er gevolgd wordt bij de toekenning van prijzen bij onze evenementen.
29 Maranello Ferrari Challenge Serie
Onder de welluidende naam Maranello Ferrari Challenge Serie, gaat dit jaar in Engeland een serie Ferrari races van start. Deze serie bestaat uit een 7-tal races, waarvan er 6 op diverse Engelse circuits verreden worden en de finale op ons eigen Zandvoort. Behalve een overall-klassement, zal er ook een uitslag zijn per klasse. De vijf beste resultaten zijn bepalend voor de einduitslag.